Schoolvereniging

Christelijk Kindcentrum De Driester is een school die uitgaat van “Vereniging een school met de Bijbel” te Kamperzeedijk. De Raad van Toezicht, die bestaat uit mensen die lid zijn van de vereniging, houdt toezicht op het bestuur van de school en heeft daarnaast als doel het bewaken van de identiteit van de school en het bevorderen en bewaken van de lokale betrokkenheid. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Scholengroep IJsselrijk.

De schoolvereniging is bereikbaar via het contactformulier.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad wordt gevormd door vier leden, te weten twee ouders en twee personeelsleden. De MR geeft haar instemming en advies over thema’s die specifiek voor ons kindcentrum gelden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het schoolondersteuningsprofiel, de schoolgids en de schoolresultaten.

De MR is te bereiken via het contactformulier.

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders van onze school. De commissie helpt het team bij het uitvoeren van allerlei activiteiten, bijvoorbeeld het kerstfeest en de paaslunch.