Driesterk onderwijs

Onze missie is: Driesterk onderwijs; sterk in identiteit en onderwijs, vanuit een goed pedagogisch klimaat.

Op onze school werken we vanuit onze christelijke grondslag aan goed onderwijs. De Bijbel neemt een belangrijke plaats in op onze school. We willen een school zijn voor alle kinderen van Kamperzeedijk en omgeving en hebben daarom een open toelatingsbeleid. Respect hebben voor verschillen vinden we belangrijk, daarom is 'samen' een kernwaarde van ons. 

De Driester kenmerkt zich door een positief en veilig klimaat. We werken structureel aan de sociale vaardigheden en de sociale veiligheid van onze leerlingen.

We vinden de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen heel belangrijk. We zien dan ook zichtbaar lerende leerlingen in onze school. We werken vanuit het leerstofjaarklassensysteem. Instructielessen en zelfstandig werken staan dan ook centraal. Binnen ons onderwijs willen we rechtdoen aan de leermogelijkheden van elk kind. Naast betrokken leerlingen vinden we betrokken ouders belangrijk. Samen staan we voor een goede ontwikkeling van de leerlingen.  

Onze Visie

Samen leren we de kinderen op Christelijk Kindcentrum De Driester vanuit geborgenheid en verantwoordelijkheid de basisvaardigheden te ontwikkelen, nieuwsgierig te zijn naar elkaar en de wereld. We willen hen door dit alles heen in aanraking laten komen met God.

Voor optimaal leren is betrokkenheid van leerlingen, leraren en ouders van essentieel belang. We werken vanuit zichtbaar doorgaande leerlijnen. Voor rekenen, taal en lezen werken we zoveel mogelijk vanuit gepersonaliseerd leren. Leerlingen worden goed gevolgd in hun ontwikkeling. We maken leerlingen bewust van hun ontwikkeling en leren hen eigenaar te zijn van hun leerproces. Instructies zijn van goede kwaliteit. Door dit alles heen, maar zeker ook door Bijbelverhalen, liederen en vieringen komt onze christelijke identiteit tot uitdrukking.

Dit alles doen wij vanuit onze kernwaarden: geborgen, verantwoordelijk, samen en nieuwsgierig.