Welkom bij Christelijk Kindcentrum 'De Driester'

 

De Driester is is een kleinschalige, christelijke basisschool met peuteropvang en BSO in één gebouw aan de Kamperzeedijk.

Ons motto is “Driesterk onderwijs”

We bieden onze kinderen een duidelijke christelijke identiteit, een veilig klimaat en eigentijds, goed onderwijs.
 

Onze christelijke identiteit

We zijn een kindcentrum voor het hele dorp en omgeving met een duidelijk identiteitsprofiel. Onze school wordt bezocht door circa 70 leerlingen, verdeeld over vier groepen.

De basis van ons onderwijs vinden we in het Woord van God. De Bijbel reikt ons waarden en normen aan. We aanvaarden de Bijbel als gezaghebbend en richtinggevend voor ons denken en doen.

In onze school proberen we de liefde van God gestalte te geven. We hopen dat de kinderen God leren liefhebben boven alles en hun naaste als zichzelf.

 

Meer informatie?

Deze website geeft natuurlijk slechts een korte impressie van wie we zijn. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten? Neem gerust contact op.