Groep 3/4

In groep 3/4 zitten dit schooljaar 14 kinderen. Er zijn twee leerkrachten die lesgeven aan deze groep: juf Lyda Korenberg en juf Margriet van Bruggen. Groep 3/4 heeft natuurlijk een eigen leslokaal. Voor de gymlessen kunnen we terecht in de inpandige sportzaal. Vanaf groep 4 werken alle kinderen met een eigen chromebook. Dit is nodig voor onder andere het rekenen, waarbij we veel gebruik maken van het programma Snappet. Het chromebook is eigendom van school en hebben de leerlingen in bruikleen.

Een schooldag begint met 15 minuten lezen. Daarna is er tijd voor een Bijbelverhaal, gebed, het zingen van liederen en het doornemen van de schooldag die voor ons ligt. De rest van de dag worden er lessen gegeven. Dit doen we met het wisselmodel. Dit betekent dat groep 3 instructie krijgt, terwijl groep 4 zelfstandig werkt en dat dit na daarna wordt omgedraaid. Groep 3 werkt dan zelfstandig en groep 4 krijgt instructie. Vanaf groep 3/4 werken we met taakkaarten. Hiermee kunnen leerlingen sommige activiteiten zelf plannen.

In groep 3 staat het leren lezen heel centraal. Hiervoor gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen. In groep 4 zetten we dat door met Estafettelezen. Naast het technisch lezen is ook het rekenen een kernvak. We werken in groep 3 en 4 vooral aan de basisvaardigheden.  Naast de kernvakken lezen, taal en rekenen geven we alle andere vakken ook de nodige aandacht.   

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl