Downloads

Hier vindt u diverse downloads met betrekking tot onze school.

Schoolplan en schooljaarplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het schoolplan is vastgesteld voor de periode 2019-2023. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Vanuit het jaarplan worden jaarplannen opgesteld. Deze beschrijven de geplande schoolontwikkeling in het betreffende schooljaar. Klik hier om het schooljaarplan te downloaden

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Prikbordpagina

Ieder jaar delen we aan het begin van het schooljaar de prikbordpagina uit. Een A4-tje die bedoeld is om thuis aan het prikbord te hangen. Hierop staat in ieder geval de jaarplanning en het liederenrooster. De prikbordpagina vindt u hier.

Pestprotocol

Een veilige leer-, speel- en leefomgeving is een voorwaarde om tot leren te komen. We werken zoveel mogelijk preventief. Toch kunnen er pestsituaties voorkomen. In die gevallen werken we vanuit de lijn die is vastgesteld in ons pestprotocol. Klik hier om het pestprotocol te downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel

Als school hebben we een schoolondersteuningsprofiel waarin we weergeven hoe onze visie op passend onderwijs is, welke mogelijkheden we op CNS De Driester hebben en welk beleid we hanteren. Het SOP van CNS De Driester vindt u hier.

Jaarverslag en jaarrekening

De laatste gewaarmerkte jaarrekening van de school vindt u hier.

Privacy

Goed omgaan met de (digitale) gegevens van onze leerlingen en personeelsleden vinden we belangrijk. Hier vindt u onze privacyverklaring en het privacyreglement.

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT