Afwezig i.v.m. ziekte

Is uw kind ziek dan verwachten we dat u ons dat voor 8.40 uur meldt. Dit kan per e-mail naar de groepsleerkracht van uw kind (voornaamachternaam@ijsselrijk.nl) , via Parro of telefonisch op 038-3446550.

Afwezig i.v.m. verlof

Voor een aantal zaken is het mogelijk om verlof te krijgen. Denk hierbij aan bezoek aan (medisch) specialisten (huisarts, tandarts, ziekenhuis, logopedist) of bijvoorbeeld verlof vanwege een huwelijk van een naast familielid, een begrafenis of andere bijzondere gelegenheden. Wilt u een dag(deel) verlof aanvragen, dan kunt u een e-mailtje sturen naar directie.driester@ijsselrijk.nl. 

Afwezig i.v.m. vakantie

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Toch krijgen we regelmatig verzoeken voor extra vakantieverlof. Het gaat dan bijvoorbeeld om een dag(deel) eerder voorjaarsvakantie of een maandag vrij vanwege een weekend weg. Hiervoor geven we geen toestemming. 

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet of als u met piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling.

Wilt u een verzoek indienen? Dan kunt u een e-mail sturen naar directie.driester@ijsselrijk.nl met daarin vermeld het verzoek voor verlof voor vakantieverlof en de reden daarvoor. 

Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT