Aanmelden

Nieuwe leerlingen kunnen het hele jaar door worden aangemeld door het invullen en op school inleveren van het inschrijfformulier. Daarnaast plannen we jaarlijks een aanmeldavond in januari. Deze aanmeldavond staat vermeld in de jaarplanning van onze school. De avond is vooral bedoeld als startpunt voor het aanmelden van nieuwe leerlingen voor het volgende schooljaar.

Kennismaken nieuwe ouders

Nieuwe ouders nodigen we van harte uit om kennis met ons te maken. U kunt daarvoor contact opnemen met onze directeur Carolien Nies via directie.driester@ijsselrijk.nl of 038-3446550.

Intakegesprek

Voorafgaand aan de eerste schooldag vindt een intakegesprek plaats over de ontwikkeling van uw kind. U ontvangt hiervoor een uitnodiging en een intakeformulier.

Kennismaken met de groep

Leerlingen die zijn aangemeld en bijna 4 jaar worden, worden door de toekomstige juf of meester uitgenodigd om kennis te maken in de groep.


 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT