Downloads

Hieronder vindt u diverse downloads met betrekking tot onze peutergroep.

Inschrijfformulier

Hier vindt u het inschrijfformulier waarmee u uw kind kun inschrijven voor de peutergroep. 

Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden die door IJsselrijk  zijn opgesteld vindt u hier

Rapport GGD

In september 2022 heeft de GGD een inspectie uitgevoerd voor de peutergroep. Hier leest u het rapport. 

Pedagogisch beleidsplan 2022

Hier vindt u het pedagogisch beleidsplan 2022. 

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan wordt uitgewerkt hoe we handen en voeten geven aan het pedagogisch beleidsplan wat u hierboven heeft kunnen lezen. Het werkplan vindt u hier. 

Klachtenreglement

Wanneer er zaken misgaan, dan willen we daar graag een goede oplossing voor zoeken. Welke afspraken we daarover gemaakt hebben vindt u in het klachtenreglement

Meldcode

De meldcode Kinderopvang is een stappenplan waarin staat hoe een pedagogisch medewerker moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode vindt u hier

Veiligheid en gezondheidsplan

Met behulp van dit plan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie op het gebied van veiligheid en gezondheid werken. Dit plan vindt u hier.

VVE beleid 2022

Hier kunt u ons VVE beleid 2022 vinden.

Reglement oudercommissie

Hier kunt u het reglement van de oudercommissie vinden.

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT