Samenwerkingsverband

CNS De Driester valt onder samenwerkingsverband 23-05. Binnen dit samenwerkingsverband organiseren we Passend Onderwijs. Het samenwerkingsverband is opgedeeld in 7 deelregio's, waarbij wij vallen onder deelregio De Brug. Via het samenwerkingsverband krijgen we financiële middelen om de leerlingenzorg goed te organiseren, en hebben we beschikking over specialistische kennis en expertise als het gaat om de ontwikkeling van uw kind.

Informatie over ons schoolondersteuningsprofiel vindt u onder het kopje 'Downloads'. Informatie over samenwerkingsverband 23-05 vindt u op www.2305po.nl.

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT