Oudercommissie

De oudercommissie draagt bij aan het mee organiseren van activiteiten die buiten de gewone lessen om gehouden worden. Dit kan door zelf te participeren of door ouders/verzorgers te benaderen die zich aangegeven hebben te willen helpen bij de verschillende activiteiten. Daarnaast wordt er ongeveer 4 keer per jaar vergaderd met de afgevaardigde van het team. Het bestuur wordt waar nodig geïnformeerd over zaken die spelen. Er worden geen verkiezingen meer gehouden voor het benoemen van ouders / verzorgers voor de activiteitencommissie. Tijdens de ouderavond worden eventueel nieuwe leden van oudercommissie even voorgesteld. Wanneer er een vacature is zal dit kenbaar gemaakt worden in de nieuwsbrief of zullen mensen op een andere manier benaderd worden met de vraag of zij een bijdrage aan deze commissie willen leveren.

Er wordt meegedacht en geassisteerd bij activiteiten zoals: - ouderavond - kerstfeest - paasfeest - excursies - schoolreisjes - herfstwandeling - sinterklaasfeest – Oranjefeest

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT