MR

De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven op het beleid van de school. Daarnaast moet de MR op een aantal onderwerpen instemming geven voordat op die onderwerpen veranderingen worden ingevoerd. In de MR zijn ouders en personeelsleden van onze school vertegenwoordigd. Beide geledingen bestaan uit 2 personen.

De volgende personen zijn op dit moment lid van de MR:
- Berjan Hulleman
- Margriet Altena
- Margriet van der Sluis
- Liesbeth van Dieren

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT