Bestuur

Het bestuur van CNS ´De Driester´ is gekozen vanuit de ledenvergadering. De leden dragen in feite het besturen op aan de gekozen bestuurders. De verantwoordelijkheid van het bestuur is om namens de leden van de vereniging er voor te zorgen dat de school bereikt wat ze moet bereiken op een te verantwoorden manier.

Het bestuur stelt de kaders vast voor beleid en ziet erop toe dat (uitgevoerd) beleid past binnen deze kaders. De vertaling naar beleid voor de organisatie, en de uitvoering van het beleid is opgedragen aan het management. De directeur is ‘opdrachtnemer’ van het bestuur. Haar taken en bevoegdheden worden vastgelegd in een managementstatuut. De directeur legt verantwoording af over het beleid en de resultaten aan het bestuur en deze op zijn beurt weer aan de leden.

 Het bestuur werkt nauw samen met Federatie Veluwezoom en IJsselstreek.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl