Portfolio's

Het betrekken van leerlingen bij hun ontwikkeling is sterk ondersteunend voor het leren op school. Daarom werken we met elementen vanuit de literatuur van John Hattie: Visible Learning (ook wel leren zichtbaar maken genoemd).

Hierin speelt het portfolio een steeds grotere rol. Leerlingen houden, samen met de leerkracht, hun ontwikkeling bij. Er worden doelen gesteld, er wordt gereflecteerd, mooie resultaten krijgen een plekje in het portfolio. Al met al een map om trots op te zijn.

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT