Missie

In onze missie beschrijven we beknopt waar we voor staan. Dit is wat u op dit moment van onze school mag verwachten en waar u ons op aan kunt spreken. Onze missie hebben we als volgt verwoord.

Driesterk onderwijs; sterk in identiteit en onderwijs, vanuit een goed pedagogisch klimaat

 

Op onze school werken we vanuit onze christelijke grondslag aan goed onderwijs. De Bijbel neemt een belangrijke plaats in op onze school. We willen een school zijn voor alle kinderen van Kamperzeedijk en omgeving en hebben daarom een open toelatingsbeleid. Respect hebben voor verschillen is een kernwaarde van ons. 

De Driester kenmerkt zich door een positief en veilig klimaat. We werken structureel aan de sociale vaardigheden en de sociale veiligheid van onze leerlingen. 

We vinden betrokkenheid van leerlingen heel belangrijk. We zien dan ook zichtbaar lerende leerlingen in onze school. We werken vanuit het leerstofjaarklassensysteem. Instructielessen en zelfstandig werken staan dan ook centraal. Binnen ons onderwijs willen we rechtdoen aan de leermogelijkheden van elk kind. Naast betrokken leerlingen vinden we betrokken ouders belangrijk. Samen staan we voor een goede ontwikkeling van de leerlingen. 

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT