Kleine scholen, grote kansen

Als school werken we aan het project kleine scholen, grote kansen. We zoeken naar mogelijkheden om het onderwijs op onze kleine school zo optimaal mogelijk in te richten. Hierbij krijgen we ondersteuning van Centraal Nederland, een onderwijsadviesbureau.
 
In 2019 werken we aan het groepsoverstijgend en thematisch aanbieden van zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl