Identiteit

De basis van ons onderwijs vinden we in het Woord van God. De Bijbel reikt ons waarden en normen aan. We aanvaarden de Bijbel als gezaghebbend en richtinggevend voor ons denken en doen. Hoewel wij te maken hebben met een brede achterban, is voor ons het geloof in God en Zijn Woord essentieel. Door het geloof in Jezus Christus kunnen mensen behouden worden. Ze worden verlost van de zonde en gaan een nieuw leven leiden. We houden de kinderen voor hun vertrouwen op God te stellen. Tegelijk beseffen we dat het geloof een gave van God is. In opvoeding en onderwijs zijn we afhankelijk van onze God. Daarom neemt het gebed op onze school een belangrijke plaats in.

We vinden het begrip ‘liefde’ in de Bijbel heel centraal. We hopen dat kinderen God leren liefhebben boven alles en hun naaste als zichzelf. Dat geldt ook voor leerkrachten en bestuursleden. In onze school willen we - met Gods genade - proberen die liefde gestalte te geven. Wij willen ons werk doen in afhankelijkheid van en verbondenheid met de Grote Leraar Jezus Christus en blijven in dat opzicht zelf ook leerling. Vanuit deze houding begeleiden we de kinderen op hun levensweg en zoeken we hoe we hun hart kunnen raken: ‘to teach is to touch a heart’.

De kinderen van nu zijn de burgers van straks. Onze school wil hen daar optimaal op voorbereiden. Zij moeten leren zelfstandig en kritisch na te denken over hun eigen overtuiging en waarden en die van hun omgeving. We willen ernaar streven dat ze als bewuste, zelfstandige mensen hun plaats in gaan nemen in de complexe samenleving van nu. Respect vormt voor ons daarbij een sleutelwoord.

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT