Groep 7/8

In groep 7/8 werken twee leerkrachten. Juf Margriet Altena en juf Monique Bloemhof. We werken in groep 7/8  langzamerhand toe naar de overstap naar het voortgezet onderwijs. Dit is te merken aan de voorlopige adviezen in groep 7 en de adviezen in groep 8. Ook op het vlak van huiswerk, werkhouding, zelfstandigheid en kennis wordt hard gewerkt. We vragen hierin steeds meer eigenaarschap van de leerlingen. 


We starten de dag met een kwartier stillezen. Daarna is er tijd voor het Bijbelverhaal, het zingen van liederen en gebed. Vervolgens staat rekenen centraal en na de ochtendpauze werken we voornamelijk aan taal en spelling. De middag staat vooral in het teken van zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Maar ook vakken als verkeer, Engels, EHBO en typeles hebben hun plekje in het lesaanbod.

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT