Groep 3/4

In groep 3 en 4 krijgen de kinderen les van juf Maria Pleijsier en juf Kestel Sulman. Groep 3/4  heeft natuurlijk een eigen leslokaal. Voor de gymlessen kunnen we terecht in de inpandige sportzaal. Vanaf groep 3 krijgen alle kinderen beschikking over een eigen chromebook. Dit is nodig voor onder andere het rekenen, waarbij we vanaf groep 4 veel gebruik maken van het programma Snappet. Het chromebook is eigendom van school en hebben de leerlingen in bruikleen.

Een schooldag begint met 15 minuten lezen. Daarna is er tijd voor een Bijbelverhaal, gebed, het zingen van liederen en het doornemen van de schooldag die voor ons ligt. In groep 3 doen we steeds meer een beroep op de concentratie van leerlingen. We geven meer instructielessen dan in groep 1 en 2 en vragen meer concentratie voor het rustig zelfstandig werken. Hier hebben we dan ook veel aandacht voor. 

In groep 3 staat het leren lezen heel centraal. Hiervoor gebruiken we de methode Lijn 3. Naast het technisch lezen is ook het rekenen een kernvak. We werken in groep 3 en 4 vooral aan de basisvaardigheden.  Naast de kernvakken lezen, taal en rekenen geven we alle andere vakken ook de nodige aandacht.   

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT