Vakantie / Vrij

In de schoolgids is het vakantierooster voor 2016-2017 opgenomen.

Voor richtlijnen 'Verlof buiten de schoolvakanties' in stromingsschema klik hier.

Voor informatie over de leerplicht en een verzoek om extra verlof klik hier.

Voor het downloaden van een aanvraagformulier voor extra verlof klik hier.