Visie

Op onze school wordt gewerkt vanuit een algemeen christelijke identiteit, die past in de plaatselijke context, maar niet is gebonden aan één van de kerkgenootschappen. De inspiratie hiervoor wordt ontleend aan de boodschap van Christus, zoals die vanuit de Bijbel tot ons spreekt.

Wij hebben  als missie gekozen voor de slogan ‘Driesterk Onderwijs!’, want wij willen op drie gebieden zorgen voor sterk onderwijs, namelijk:

-       identiteit

-       pedagogisch klimaat

-       onderwijs