Kernwaarden en groeithema's

Kernwaarden: wat kenmerkt ons handelen?

CNS De Driester spant zich in om het totale leren van kinderen te bevorderen. Dat was en is de kern van goed onderwijs.

De kernwaarden van CNS De Driester geven ons richting omdat ze in een notendop duidelijk te maken wat we elkaar en wat onze omgeving qua houding en gedrag van ons mag verwachten.

Onze kernwaarden:

Onderzoekend. We staan onderzoekend in ons werk en zoeken actief naar feedback van kinderen, ouders en omgeving.

Betrokken We werken vanuit innerlijke bevlogenheid.

Acceptatie We bouwen aan een cultuur waarin leerlingen zich bewust zijn van hun talenten en passie.

Duidelijk We staan open, eerlijk en nieuwsgierig in het leven.

Eigenaarschap We streven er naar dat de leerling eigenaar is van zijn/haar leerproces.

Groeithema's: wat willen we bereiken?

Om onze visie werkelijkheid te maken zetten wij in op 4 strategische ontwikkelthema's:

Thema 1: Professionalisering

Ambitie: leerkrachten die een krachtig effect hebben op het leren van leerlingen.

Thema 2: Een inspirerende leeromgeving

Ambitie: een leeromgeving die krachtig leren mogelijk maakt.

Thema 3: Inspirerend partnerschap

Ambitie: doelgerichte en vooral inspirerende samenwerking om een krachtig effect te hebben op het leren van kinderen.

Thema 4: Kwaliteitszorg

Ambitie: leren zichtbaar maken op elk niveau.