Sinterklaasfeest

Ieder jaar brengen twee zwarte Pieten, zo mogelijk op 5 december, een bezoekje aan onze school. ’s Morgens  wordt een uitgebreid  bezoek gebracht aan de groepen 1 t/m 4, waar de kinderen verblijd worden met een cadeautje.

In  de hogere groepen wordt alleen gestrooid en brengen de Pieten een kort bezoekje. De kinderen van groep 5 t/m 8 trekken een aantal weken voor het feest een lootje. Ze maken een surprise met een gedichtje voor elkaar. De surprises worden op 5 december op een feestelijke manier uitgedeeld  waarbij ook de gedichten worden voorgelezen. Zo wordt een bewust beroep gedaan op creativiteit en fantasie. Wij stellen het zeer op prijs als ouder(s) / verzorger(s) hun kind bij het maken van de surprise en het gedicht thuis willen begeleiden.