Kerstviering

Elk jaar wordt er vlak voor de kerstvakantie een kerstviering gehouden. Dit vindt plaats in de grote zaal van de Driester. Familie van de schoolkinderen en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De kosten van de kerstviering, o.a. voor de leesboekjes, worden door een huis- aan-huis collecte bijeengebracht. De kinderen van groep 7/8 komen hiervoor langs de deuren.

Aan het einde van de kerstviering wordt er bij de uitgang gecollecteerd voor een goed doel.

Het bestuur verzorgt voor zieken een fruitschaal. Leden van 80 jaar en ouder krijgen eveneens een fruitschaal. Alle vrijwilligers van school krijgen met Kerst een blijk van waardering in de vorm van een attentie.