Aanmeldingsprocedure

U kunt vrijblijvend kennismaken en/of uw kind aanmelden door een afspraak te maken met Harold Engels via directie@dedriester.nl of 038-3446550.

Daarnaast organiseren we een aanmeldingsavond. De aanmeldingsavond is in dit seizoen gepland op 19 januari 2017. U bent welkom vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur. De gegevens van de aangemelde kinderen worden hierna verwerkt in het administratiesysteem van de school. Hiervan krijgt u een bevestiging middels het bewijs van inschrijving en hiervan gaat tevens een afdruk  naar de gemeente. Wilt u op de aanmeldingsavond ook een kopie van de belastingbrief, waarop het sofinummer / burgerservicenummer van uw kind staat vermeld of een kopie van de zorgpas van de zorgverzekering meenemen? Dit i.v.m. de verplichting om ook dit administratief te kunnen overleggen aan de overheid.

Inschrijfformulier

Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

Intakegesprek

Ongeveer 4 weken voordat het kind de basisschool zal gaan bezoeken neemt de directeur contact met de ouders/verzorgers op om een intakegesprek te plannen. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling van het kind tot dan toe. Zo willen we zo goed mogelijk aansluiten bij het kind. Verder is er de mogelijkheid om vragen te stellen.  Betreft het een eerste kind uit een gezin, dan wordt er ook een rondleiding door het gebouw gegeven.

Kennismakingsbezoek

Leerlingen die zijn aangemeld en de leeftijd van vier jaar bereiken, worden door de toekomstige leerkracht uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek. Er wordt informatie uitgewisseld. Ook wordt een afspraak gemaakt, om de leerling enkele malen een dagdeel in de groep bij te laten wonen.