Contact bij scheiding

Ouders en school hebben over en weer informatieplicht.

Om één en ander zo goed mogelijk te laten verlopen in situaties waarin ouders gescheiden zijn,  is het voor school en ouders van belang duidelijke afspraken te maken.

Hierbij wordt sinds het voorjaar van 2012 gebruik gemaakt van dit protocol en deze vragenlijst.

De directie zal hier over met u het gesprek aan gaan.

Wanneer er veranderingen zijn in de Burgerlijke Staat van ouders / verzorgers dienen deze te worden doorgegeven aan school.